Disclaimer

Disclaimer & Copyright

Vele foto’s op deze website zijn er gekomen door (voor)studies en hard werken.  Zoals shoots, selecties, bewerking, enz. Op alle foto’s geldt dan ook een copyright. Dat wil zeggen dat geen enkele foto van deze website zomaar mag worden gebruikt. Zelfs niet in gewijzigde vorm voor welke publicatie dan ook. Contacteer mij via de contact-pagina indien u interesse heeft in een bepaalde foto.

Deze website is een online portofolio en album. Ondanks het feit dat de uiterste zorg is besteed om de informatie op deze website zo correct en juist mogelijk te publiceren, ben ik er mij van bewust dat deze informatie onvolledig of ten dele onjuist kan zijn. Het gebruik van deze informatie gebeurt dan ook op volledige verantwoordelijkheid van u als gebruiker. Ik kan hierbij dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die, op welke wijze dan ook, door gebruik van informatie vanop deze site zou kunnen voortvloeien.

André Brockbernd